Fonduri SAPARD pentru piscicultura

Cum sa accesati fonduri SAPARD pe Masura 3.4 pentru o afacere in domeniul pisciculturii si turismului piscicol (pescuit sportiv).

Fonduri SAPARD pentru piscicultura

O sa incepem cu citeva definitii :

Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (SAPARD) este programul care furnizeaza o contributie financiara a Comunitatii Europene, pentru masurile de preaderare �n domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale �n tarile candidate din centrul si estul Europei �n perioada de preaderare.
Agentia SAPARD este o institutie publica cu personalitate juridica, �n subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului , care raspunde de implementarea tehnica si financiara a Programului Special de Pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala. Sediul central al Agentiei este �n Municipiul Bucuresti.
Cheltuieli eligibile sunt acele cheltuieli care pot fi co-finantate prin Programul SAPARD.
Spatiul rural reprezinta spatiul administrativ teritorial al comunelor din Rom�nia, redefinit conform ordinului 173/3 martie 2004
Criteri de eligibilitate – conditii obligatorii care trebuie sa fie �ndeplinite de catre potentialul beneficiar si la intocmirea proiectului pentru a putea fi selectat �n vederea acordarii fondurilor nerambursabile SAPARD. Criteriile de eligibilitate generale ale masurii si cele specifice submasurilor sunt mentionate la punctul 5 din Anexa 3 la Ghidul solicitantului (Fisa tehnica a masurii 1.1).
Cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi co-finantate prin Programul SAPARD. Pentru a fi considerate eligibile �n contextul proiectului, cheltuielile trebuie sa fie necesare pentru desfasurarea proiectului, sa fie prevazute �n cadrul contractului de finantare sa fie efectiv realizate pe perioada executiei proiectului, sa figureze �n registrele contabile ale beneficiarului, sa fie identificabile si verificabile si sa fie sustinute de originalele actelor de plata justificative.
Beneficiar – persoana juridica/persoana fizica autorizata care a incheiat contract de finantare pentru accesarea fondurilor SAPARD;
Potential beneficiar – persoana juridica/persoana fizica autorizata care este eligibil pentru accesarea Programului SAPARD dar care nu a incheiat contract de finantare;
Contributie publica – fonduri nerambursabile alocate proiectelor SAPARD in baza contractului de finantare doar dupa realizarea primelor investitii prevazute in proiectele respective; este asigurata prin contributia Uniunii Europene (75%) si a Guvernului SAPARD (25%) si acopera 50% din valoarea totala eligibila a proiectului ? cu exceptia cazului in care investitiile sunt realizate in sectoarele zahar si seminte oleaginoase, contributia publica fiind de 30%;
Contributia privata – contributia obligatorie a beneficiarului pentru accesarea fondurilor SAPARD; dovada existentei contributiei private trebuie facute inainte de contractarea proiectului;
Masura 3.4 – DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE CARE SA GENEREZE ACTIVITATI MULTIPLE SI VENITURI ALTERNATIVE
Raspunsuri la intrebari curente

Ce se poate finanta in aceste domenii (pisciculturii si turismului piscicol)?

Alte tipuri de activitati de turism in spatiul rural (turism montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism), care prevede:

Constructia si modernizarea de cabane turistice, pentru vanatoare si pescuit, cantoane forestiere, sararii, sate de vacanta, spatii de campare infiintate in gospodarii, spatii pentru turism piscicol, anexe specifice statiunilor turistice: platforme, spatii de parcare, toalete, adaposturi, pontoane
Achizitia sau modernizarea (inlocuirea motoarelor si a sistemelor de aer conditionat) a barcilor fluviale si pontoanelor echipate si licentiate pentru transportul si cazarea turistilor (2sau 3 stele);
Construirea si modernizarea de infrastructura specifica proiectului (poteci turistice, aductiuni de apa, generatoare de energie si caldura, pichete de incendiu, observatoare, marcatoare, panouri de ghidare etc.)
Constructia sau modernizarea de ferme de crestere a vanatului in semi-libertate, inclusiv achizitionarea de animale salbatice in vederea repopularii parcurilor de vanatoare
Constructia de adaposturi, sararii, imprejmuiri, adapatoare si spatii de hranire etc.pentru parcurile de vanatoare
Acvacultura

Constructia sau modernizarea fermelor, spatiilor si utilitatilor pentru conditionarea produselor de acvacultura, prima procesare si marketingul pestelui si a altor vietuitoare acvatice produse in cadrul fermei
Achizitionarea de ehipamente si unelte de pescuit pentru fermele piscicole, a mijloacelor de transport (echipate cu bazine, spatii de refrigerare, echipamente de oxigenare etc;)
Achizitionarea de mici barci in folosul fermei sau modernizarea lor (inlocuirea motoarelor) si de pontoane plutitoare
Achizitionarea de material biologic pentru prima populare;

Cine poate sa beneficieze de un program SAPARD ?
Orice persoana juridica rom�na cu capital integral privat; capitalul/actionariatul solicitantului eligibil poate fi at�t integral din Rom�nia c�t si mixt sau integral strain. Detaliat categoriile de beneficiari sunt :
Producatori agricoli individuali – persoane fizice autorizate
Proprietar individual de padure – persoane fizice autorizate
Persoane fizice autorizate
Asociatii familiale
Societati agricole
Societati comerciale cu capital integral privat (SNC,SCS,SA,SCA,SRL)
Societati comerciale cu capital integral privat
Asociatii fara scop patrimonial (non-profit) – numai pentru infiintarea si dotarea cercurilor de masini agricole
Cooperative mestesugaresti
Cooperative de consum

Ce tipuri de proiecte sprijina programul SAPARD pe aceasta masura ?
Servicii Agricole
Turism rural
Alte tipuri de activitati turistice
Activitati mestesugaresti
Acvacultura
Alte activitati: sericicultura, apicultura, cultivarea si procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi, si a plantelor medicinale si aromatice, melci si broaste

Care este valoarea totala a proiectelor sprijinite prin programul SAPARD ?
Valoarea totala eligibila a proiectului trebuie sa se incadreze intre palfonul minim de 5.000 si cel maxim de 200.000 Euro, alcatuita astfel: 50% contributie privata (a beneficiarului) si 50% contributie publica SAPARD (a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei)

Pe cit timp se poate derula un program SAPARD ?
Investitiile facute prin proiect trebuie sa se deruleze �n maxim doi ani de la data semnarii contractelor de finantare.

Unde se pot amplasa proiectele SAPARD ?
In mediul rural asa cum este definit prin ordinul MAPDR 173/03 martie 2004. Acest lucru inseamna nu numai spatiul administrativ teritorial al comunelor din Romania, ci si toate zonele in care majoritatea terenurilor sunt utilizate pentru:
activitati economice de productie si valorificare a productiei agricole, silvice, piscicole si de acvacultura
activitati economice neagricole ? mestesugaresti si de mica industrie,prelucrarea si valorificarea materiilor prime preponderent locale, artizanat,servicii si alte asemenea
activitati economice de agrement si turism
populatia locala este sub nivelul de 5000 locuitori

Unde se pot depune proiectele SAPARD ?
�n functie de regiunea de dezvoltare unde este localizat proiectul, Cererea de finantare trebuie depusa direct, personal de catre beneficiarul proiectului, la una dintre adresele Birourilor Regionale de Implementare a Programului SAPARD (BRIPS) ? Compartimentul Implementare. Acestea sunt:
Iasi – Regiunea 1 Nord-Est. Adresa: Str. Stefan cel Mare, 47-49, Iasi, judetul IASI.
Constanta – Regiunea 2 Sud-Est.Adresa: Str. Revolutiei din 22 dec, nr. 17, Constanta, judetul CONSTANTA.
Targoviste – Regiunea 3 Sud.Adresa: Bdul. Mircea cel Batr�n, nr. 12, T�rgoviste, judetul D�mbovita.
Craiova – Regiunea 4 Sud-Vest. Adresa: Str. Unirii, nr. 19, Craiova, judetul DOLJ.
Timisoara – Regiunea 5 Vest.Adresa: P-ta Libertatii, nr. 1, Timisoara, judetul TIMIS.
Satu Mare – Regiunea 6 Nord-Vest.Adresa: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, Satu-Mare, judetul SATU MARE.
Alba Iulia – Regiunea 7 Centru. Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr 13, Alba-Iulia, judetul ALBA.
Bucuresti – Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov Adresa: Str. P-ta Rosetti, nr. 4, sect. 3, BUCURESTI.

Cind pot fi depuse cereri de finantare ?
Cererile de finantare pot fi depuse in fiecare luna, intre prima si ultima zi lucratoare a lunii, in limita fondurilor disponibile pentru tipul de investitie dorit. Fondurile disponibile prin Programul SAPARD sunt publicate la inceputul fiecarei luni pe site-ul oficial al Agentiei SAPARD, www.sapard.ro, precum si in trei publicatii cu acoperire nationala.

Cum si cind se efectueaza platile SAPARD ?

Programul SAPARD nu acorda plati �n avans, doar ramburseaza cheltuielile deja facute.
Executia proiectului se efectueaza din surse financiare proprii ale beneficiarului, p�na c�nd este acordata finantarea SAPARD. Rambursarea se face �n Lei pe baza unei cereri de plata, la care se anexeaza documentele justificative (facturi, contracte, ordine de plata etc.).
Solicitantii pot sa aleaga p�na la 3 transe de rambursare, care acopera �ntreaga cheltuiala eligibila a proiectului.
Rambursarile sunt facute �n termen de maxim 90 de zile de la data �nregistrarii cererii de plata conforme la Biroul Regional.

Si acum detaliat – cum sa intocmiti si sa depuneti un dosar de finantare SAPARD :

Va puteti intocmi dosarul Cererii de Finantare singur sau sa apelati la serviciile unei firme de consultanta in domeniu, pe care singur o alegeti. Atentie ! De calitatea muncii depuse de dumneavoastra sau de firma de consultanta depinde intr-o mare masura succesul proiectului. Toate datele solicitate de catre Agentia SAPARD trebuie sa fie absolut reale si lamuritoare si sa poata fi probate cu documente doveditoare .

Primul pas ar fi din partea dumneavoastra sa vedeti daca va incadrati intr-una din categoriile de solicitanti care pot sa aplice. Daca nu, trebuie sa faceti demersurile necesare pentru a deveni persoana juridica incadrata intr-una din categoriile de solicitanti considerati eligibili pentru proiect .Dupa asta, trebuie sa vedeti daca investitia pe care o doriti a realiza se incadreaza in definitia spatiului rural (spatiul administrativ teritorial al comunelor din Romania si cel definit prin ordinul MAPDR 173/03 martie 2004 ).

Desigur ca aveti cat de cat o estimare a VALORII TOTALE a investitiei pe care doriti a o realiza . Daca din aceasta scadeti in primul rind TVA-ul, taxele si accizele in cazul importurilor veti obtine estimativ vorbind VALOAREA ELIGIBILA a proiectului dumneavoastra. Trebuie sa stiti insa ca nu toate cheltuielile efectuate de dumneavoastra sunt recunoscute de SAPARD ca fiind eligibile. Lista cheltuielilor eligibile prin SAPARD o gasiti in Ghidul Solicitantului M3.4 la pagina 9-12. Pentru amenajarea de bazine piscicole pentru pescuit sportiv le gasiti la pozitia “Turism rural si alte tipuri de activitati turistice �n spatiul rural”.

Nu uitati ca trebuie sa dovediti la data depunerii proiectului ca aveti jumatate din valoarea eligibila a proiectului . Acest lucru se face prin scrisoare de confort, linie de credit valida sau extras de cont. Prima optiune – scrisoarea de confort, practic arata disponibilitatea bancii de a va credita dupa semnarea contractului. Nu trebuie sa va faceti probleme daca aveti deja o activitate rentabila la aceasta data. Problema garantiilor se poate rezolva luind legatura cu Fondul de Garantare a Creditului Agricol. Intrebati inspectorul de la banca – va va ajuta sa luati legatura cu ei.

De acum inainte va apucati serios de treaba !

Este foarte important sa identificati corect tipul investitiei: noua sau modernizare. In cazul in care obiectivul respectiv nu a functionat anterior niciodata cu destinatia pe care doriti sa o dati prin proiect, atunci este vorba de o investitie noua (indiferent daca este vorba de modernizarea sau reabilitarea unor constructii existente – care insa nu au functionat pe ceea ce doriti dumneavoastra sa faceti).

Pentru lucrari de constructii si instalatii – investitii noi, modernizari, reabilitari, luati legatura cu un proiectant. Acesta trebuie sa va elaboreze documentatia necesara pentru eliberarea Certificatului de Urbanism. De asemenea acesta trebuie sa va elaboreze Studiul de Fezabilitate, document atasat obligatoriu la dosarul Cererii de Finantare .

Atentie! Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, proiectului tehnic si studiile conexe – cheltuieli care pot fi efectuate si �nainte de semnarea contractului – nu trebuie sa depaseasca limita procentajului aprobat �n masura (max 12% din valoarea totala eligibila a proiectului, except�nd cazurile c�nd nu sunt prevazute constructii, c�nd acesta nu va depasi 5%). In rest nici o cheltuiala nu poate fi facuta pentru proiect �nainte de data semnarii contractului cu Agentia SAPARD.

Daca proiectul dumneavoastra nu prevede lucrari de constructii si instalatii , inseamna ca faceti numai achizitii directe. In acest caz, dumneavoastra sau proiectantul va intocmi un Memoriu justificativ. Structura cadru a Studiului de Fezabilitate sau Memoriului justificativ o obtineti tot din Ghidul Solicitantului M3.4 anexa 4 sau 5 ( la sfirsitul ghidului).

Este foarte important sa aveti un Studiu de fezabilitate (SF) sau Memoriu Justificativ (MJ) bine intocmit. In baza SF sau MJ veti obtine o serie de acorduri, avize sau autorizatii solicitate de Agentia SAPARD. Nu va speriati! Este vorba de documente care oricum trebuiesc luate in cadrul desfasuraii unei activitati economice in conditii de totala legalitate.

Daca valoarea eligibila a proiectului dumneavoastra este mai mare de 50 000 euro, trebuie sa intocmiti si un Plan de Afaceri. Structura pe care trebuie sa o respectati se afla in Ghidul Solicitantului pentru Masura 3.4, anexa 6 .

In rest documentele pentru piscicultura, turism rural si alte activitati de pescuit sportiv (cu mici comentarii) sunt :

6.3 Strategie de marketing pentru turism – formularul il gasiti in ghid M3.4

6.4 Copie dupa actul de proprietate al terenului si a luciului de apa, Tabel centralizator emis de Primarie semnat de persoanele autorizate conform legii continand sumarul contractelor de arendare cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare, contractul de concesiune sau orice alt document care sa certifice dreptul de folosinta al terenului pe o perioada de minim 10 ani (pentru investitii care prevad lucrari de constructii), sau de minim 5 ani (pentru investitii care nu prevad lucrari de constructii) ;si dupa caz, actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislatiei in vigoare;- obligatoriu pentru toate tipurile de investitii

6.5 Certificatul de urbanism, pentru proiectele care prevad constructii si/sau modernizari de constructii ;

6.6 1. Pentru proiectele care necesita certificat de urbanism:a) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic pe care s-a aplicat stampila tip A (Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu), pentru activitati cu impact nesemnificativ asupra mediului si clasarea cererii de notificare.sau,b) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic pe care s-a aplicat stampila tip B(Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fara acord de mediu) avizata de autoritatile competente pentru protectia mediului , pentru activitatile cu impact redus asupra mediului. Face obiectul unei proceduri simplificate.sau, c) Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic pe care s-a aplicat stampila tip B (Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord de mediu), avizata de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, care contine in anexa acordul de mediu emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, astfel definite in HG nr.918/2002 cu completarile ulterioare, privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. Face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

2. Pentru proiectele care nu necesita certificat de urbanism, Inspectoratele de Protectia Mediului vor analiza fiecare propunere in parte si vor decide asupra tipului actului de reglementare care urmeaza a se emite.

6.7 Avizul sanitar-veterinar pentru solicitantul care depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele nationale (pentru investitiile care nu cuprind procesare) sau Avizul sanitar-veterinar pentru solicitantul care prelucreaza,depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele UE (pentru investitiile referitoarea la procesare) ;- documentul este obligatoriu pentru turism rural si piscicultura . Pentru cei care pentru pescuitul sportiv construiesc spatii de alimentatie este de asemenea obligatoriu.

6.8 Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru modernizare sau constructie, dupa caz.- Numai pentru turism rural si alte forme de turism- investitii noi .

6.9 Certificatul de inregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului, conform OUG nr. 76/2001 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.

6.10 Ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului insotit de contul de profit si pierdere avizate de administratia financiara;sauDocument justificativ care sa ateste ca solicitantul nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului, avizat de administratia financiara cu cel mult o luna inaintea depunerii proiectului;sauSituatia privind capacitatea financiara certificata de catre Directia Generala a Finantelor Publice pentru persoanele fizice autorizate sau asociatiile familiale.

6.11 Pentru persoane juridice:Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale (vezi Anexa 8 a Ghidului solicitantului) si Cazierul fiscal eliberat de Directiile generale ale finantelor publice (O.G. nr. 75/30 august 2001), cu modificarile si completarile ulterioare si Declaratie pe propria raspundere prin care se confirma ca nu are obligatii catre banci sau Documente care sa certifice ca graficul de rambursare al �mprumutului �n derulare este respectat ;Pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale:Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale (vezi Anexa 8 a Ghidului solicitantului) si Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice, eliberat in conformitate cu OG nr. 75/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 410/2002 si Declaratia pe propria raspundere prin care se confirma ca solicitantul nu are obligatii catre banci sau Documente care sa certifice ca graficul de rambursare al imprumutului este respectat.

6.12 Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de banca si/sau alte institutii financiare autorizate) :a) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare �nainte de data depunerii cererii de finantare, �n cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) sau prin certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data depunerii cererii de finantare;b) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare �nainte de data depunerii cererii de finantare �n cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul:granturi, sponsorizari, donatii, �nsotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o;c) Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca,�n cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii cererii de finantared) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de finantare si Contractul de credit vizat de banca, �n cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o bancae) Scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile.

6.13 Cazier judiciar onest al responsabilului/responsabililor de proiect

6.14 Actele de identitate pentru persoanele responsabile de proiect

6.15 CV-urile persoanelor responsabile de proiect

6.16 Copie dupa diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (persoana fizica si /sau responsabil tehnic al proiectului)sauCopie dupa certificatul de formare care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (persoana fizica si /sau responsabil tehnic al proiectului)sauDeclaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau responsabilul tehnic de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala care sa fie recunoscut de institutiile autorizate in domeniu (ex: Ministerul Educatiei si Invatamantului)., pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.

6.18 Autorizatie de acvacultura

6.19 Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru pensiunea respectiva- daca este vorba despre o structura turistica care a functionat si este deja clasificata.- Numai pentru modernizari

6.20 Pre/Contract de achizitie material biologic pentru prima populare ?pentru piscicultura si parcuri de vinatoare

6.21 Statutul de functionare ( pentru Asociatiile fara scop patrimonial)

6.22 Certificat de producator pentru producatorii agricoli individuali, eliberat conform H.G. 661/2001.

6.23 Copie dupa Cererea privind inscrierea in Registrul Exploatatiilor Agricole, conform Ord. 567/2003 al MAPAM si MAI.

6.24 Autorizatie eliberata conform Legii nr.507/2002

6.25 Incheierea de inscriere eliberata de judecatorie- pentru societatile agricole infiintate conform Legii 36/1991

6.26 Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

6.27 Actul constitutiv ( durata de functionare a asociatiei trebuie sa fie pe termen nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data depunerii cererii de finantare) pentru Asociatiile fara scop patrimonial.

6.28 Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comertului care sa specifice ca solicitantul are capital social 100% privat si ca nu este in proces de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare, conform Legii nr.31/1990 republicata,cu completarile si modificarile ulterioare, reorganizare judiciara sau faliment conform Legii nr.64/1995 republicate, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru solicitant persoana juridica.

6.29 (I.2) Angajamentul pe propria raspundere a solicitantului ca va introduce obiectivul in circuitul turistic in cadrul unei agentii de turism licentiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

6.30 Avizul sanitar pentru solicitantul care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse alimentare, eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele UE ( pentru investitiile referitoare la procesare).

6.31 (I.1) Declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca solicitantul nu beneficiaza si nu va beneficia de finantari nerambursabile din alte programe pentru proiectul care face obiectul asistentei financiare SAPARD,si Declaratie pe propria raspundere referitoare la clauza de origine Europeana

6.32 (I.3) Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul va achizitiona material biologic certificat.

6.33 Acorduri si autorizatii specifice necesare implementarii proiectului (altele decat cele furnizate in Studiul de fezabilitate sau cerute si atasate separat daca este cazul).

6.34 Raport asupra participarii la programe de finantare nerambursabila (rezumat) inclusiv un document eliberat de gestionarul fondurilor de care beneficiaza solicitantul din care sa rezulte titlul poiectului finantat, descrierea lui, devizul si stadiul de realizare, inclusiv pentru cele finantate prin Programul SAPARD.

6.35 Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire si a statutului propriu.

6.36 Statutul Adunarii Generale adoptat (pentru cooperativele mestesugaresti).

6.37 Actul de recunoastere a infiintarii cooperativelor mestesugaresti de catre Consiliul organizatiei cooperatiste mestesugaresti ierarhic superioare.

6.38 Document eliberat de autoritatile administratiei publice care sa certifice ca: terenul situat in intravilanul si/sau extravilanul localitatilor urbane este utilizat in conformitate cu prevederile art.2, lit.a), b), c) si d) din legea Fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare; sau ca populatia locala este sub nivelul de 5000 de locuitori.

Cristian Popescu