By Dan Radulescu

Legea nr 298/2004

Legea Nr. 298 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ �N: MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 1 iulie 2004 Parlamentul Rom�niei adoptă prezenta lege. ART. 1 Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea …

Read more Legea nr 298/2004

By Dan Radulescu

Despre legea nr. 298/2004, de modificare si completare a legii nr. 192/2001, republicata

Dupa cum sper sa nu se fi uitat, Legea nr. 192/2001 s-a nascut greu si cu marele handicap de a fi fost tributara intereselor unor piscicultori si ale unor parlamentari preocupati mai mult de exploatarea fondului piscicol �n interes privat si personal, dec�t de protectia acestui bun public, �n interes national. Conceputa �ntr-o prima forma …

Read more Despre legea nr. 298/2004, de modificare si completare a legii nr. 192/2001, republicata

By Dan Radulescu

Legea pescuitului

ORDONANŢA DE URGENTA pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura Avand in vedere necesitatea adoptarii rapide a unui cadru juridic in conformitate cu Reglementarile UE, clarificarea structurilor si responsabilitatilor institutionale, inclusiv a intaririi activitatilor de control, cazuri extraordinare care determina adopatarea unei reglementari urgente in domeniul pescuitului si acvaculturii, In …

Read more Legea pescuitului

By Dan Radulescu

Dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi pescuite

1. Dimensiunile minime, in centimetri, ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice, care pot fi pescuite in apele de suprafata din Romania, inclusiv in Marea Neagra, sunt urmatoarele: 1.1 avat (Aspius aspius) 30 1.2 aterina (Atherina mochon) 7 1.3 babusca (Rutilus rutilus) 15 1.4 batca (Blicca bjoerkna) 15 1.5 biban (Perca fluviatilis) 12 1.6 crap …

Read more Dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi pescuite

By Dan Radulescu

HG 409/2004

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL AGRICULTURII, P�DURILOR �I DEZVOLT�RII RURALE O R D I N privind accesul la resursele acvatice vii, �n vederea practic�rii pescuitului �n scop recreativ/sportiv �n bazinele piscicole naturale Av�nd �n vedere prevederile art. 121, ale art. 132 alin. (1) �i (4), ale art. 21 alin. (1) …

Read more HG 409/2004

By Dan Radulescu

Hotararea nr. 2156/2004

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 75 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1. – (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica cu personalitate juridica, denumita �n continuare Agentia, se organizeaza …

Read more Hotararea nr. 2156/2004

By Dan Radulescu

Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2005

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR SI DEZVOLTARII RURALE Nr. 269 din 1 aprilie 2005 Nr. 178 din 23 martie 2005 O R D I N privind prohibitia pescuitului in anul 2005 Av�nd in vedere prevederile art. 3825 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile …

Read more Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2005

By Dan Radulescu

S-a oprit pescuitul stiucii – ORDINUL nr. 642/2005

Salvati Stiuca Vineri, 15 iulie a.c. s-a semnat un ordin comun al ministrilor agriculturii si mediului privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica. Este primul ordin care priveste integral protectia pestilor, semn ca lucrurile �ncep sa se schimbe si la noi. De maxim interes pentru pescarii …

Read more S-a oprit pescuitul stiucii – ORDINUL nr. 642/2005

By Dan Radulescu

LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa

LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 25 martie 1993 ARTICOL UNIC Romania adera la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale …

Read more LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa

By Dan Radulescu

Creditul SAPARD pentru piscicultura

Creditul SAPARD Banca Comerciala CARPATICA SA, in preocuparea sa statornica de a oferi sprijin in finantarea afacerilor private, a incheiat un Protocol de colaborare in cadrul Programului SAPARD. Potrivit acestui protocol, BCC acorda cofinantare pentru “imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole”. Unul dintre criteriile de eligibilitate a solicitantilor de fonduri SAPARD este de …

Read more Creditul SAPARD pentru piscicultura