Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2005

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR SI DEZVOLTARII RURALE Nr. 269 din 1 aprilie 2005 Nr. 178 din 23 martie 2005

Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2005

O R D I N
privind prohibitia pescuitului in anul 2005

Av�nd in vedere prevederile art. 3825 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotar�rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al tuturor speciilor de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, dupa cum urmeaza:
a) in apele colinare, de ses si in Delta Dunarii, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv, cu exceptia celor prevazute la art. 6 din prezentul ordin;
b) in Complexul Razim-Sinoie, lacurile litorale si zona cuprinsa intre Marea Neagra si stavilarele Periboina si Edighiol, pe o durata de 91 de zile, in perioada 1 aprilie – 30 iunie inclusiv.
c) in Dunare in fata g�rlelor, canalelor si privalelor de alimentare a baltilor, pe o distanta de c�te 500 m de ambele parti ale gurilor de varsare, precum si in interiorul acestora, pe o durata de 93 de zile consecutive, in perioada 15 martie – 15 iunie inclusiv;
d) la gura de varsare in Dunare a r�urilor Siret, Ialomita, Arges, Olt si Jiu, pe o distanta de 1 km de ambele parti ale gurilor si pe cursurile acestor r�uri, pe o distanta de 10 km in amonte de la confluenta cu Dunarea, pe o durata de 123 de zile, in perioada 1 martie – 1 iulie inclusiv;
e) in fata gurii Dunarii – meleaua Sf�ntu Gheorghe, p�na la Ciotic, pe o durata de 122 de zile, in perioada 1 aprilie – 31 iulie inclusiv, cu exceptia zonei cu regim de protectie integrala Sacalin-Zatoane, unde pescuitul este interzis in tot timpul anului;
f) in stufariile din Complexul Razim-Sinoie si in fata acestora pe o distanta de 50 m spre larg, precum si in Lacul Zmeica, in tot timpul anului.

Art. 2. – Se declara zone de protectie pentru speciile de apa dulce urmatoarele:
a) Dunarea Veche, intre confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, si gura canalului Magearu, precum si intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durata de 275 de zile, in perioada 1 martie – 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
b) zona inundabila dig – albie minora a Dunarii si a r�urilor, pe o durata de 90 de zile, in perioada 11 aprilie – 9 iulie inclusiv;
c) sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si p�na la gura canalului Magearu, pe Dunarea Veche, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
d) lacul G�sca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
e) lacul Erenciuc, in tot timpul anului;
f) cursul vechi al bratului Sf�ntu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate.

Art. 3. – Se interzice pescuitul unor specii de pesti, dupa cum urmeaza:
a) sturionilor si al scrumbiei de Dunare, in tot timpul anului, in fata gurilor de varsare a Dunarii in Marea Neagra, pe o lungime de 5 km spre largul marii si pe un coridor lat de 2 km, socotit c�te 1 km de o parte si de alta a axului bratelor Sf�ntu Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia latimea coridorului interzis la pescuit este de 1 km spre sud de axul bratului, iar spre nord, p�na la limita apelor teritoriale rom�ne;
b) sturionilor, in zona litorala, pe o durata de 90 de zile, in perioada 15 februarie – 15 mai inclusiv, cu carmace si ohane;
c) sturionilor, in tot cursul anului, cu carmace si carmacute in senalul Dunarii, inclusiv bratele sale;
d) stiucii, pe o durata de 40 de zile in perioada 15 februarie – 26 martie in anii 2005 si 2006; in perioada 11 aprilie – 9 iunie pescuitul stiucii se poate efectua numai cu folosirea uneltelor de pescuit recreativ/sportiv, utiliz�ndu-se doar nalucile artificiale;
e) pastravului indigen, f�nt�nel si al coregonului, pe o durata de 228 de zile, in perioada 15 septembrie 2005 – 30 aprilie 2006, iar a lipanului, pe o durata de 152 de zile, in perioada 1 ianuarie – 31 mai in anii 2005 si 2006;
f) speciilor: vaduvita, mihalt, sip si viza, in perioada 11 aprilie 2005 – 9 aprilie 2006 inclusiv.

Art. 4. – In activitatea de pescuit in scop comercial se interzice folosirea:
a) la pescuitul marin a avelor de orice tip, ohanelor cu mai mult de un perete de plasa, setcilor in deriva a caror lungime individuala sau totala este mai mare de 2,5 km, precum si a setcilor de calcan confectionate din fire cu finetea mai mica de 6.350 m/kg;
b) setcilor si avelor de orice tip in baltile, lacurile, g�rlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei .Delta Dunarii , in perioada 1 iulie – 31 august;
c) setcilor de scrumbie in perioada 1 august 2005 – 1 martie 2006 inclusiv;
d) setcilor si a avelor de orice tip in Complexul Razim-Sinoie si in lacurile litorale;
e) traulului in zona marina sub izobata de 20 m; f) setcilor si a avelor tractate in perimetrul Rezervatiei Biosferei .Delta Dunarii ;
g) pe Dunare si pe bratele sale a uneltelor de pescuit tractate, de tip traul si navod;
h) uneltelor de tip prostovol, napatca si trandadaie, in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii , precum si a laptasului, cu exceptia zonelor de frontiera;
i) navoadelor in reteaua de canale, g�rle, sahale din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ;
j) navoadelor, pe o durata de 154 de zile, in perioada 15 aprilie – 15 septembrie inclusiv, in Delta si in Lunca inundabila a Dunarii, si in perioada 1 aprilie – 1 octombrie in Complexul Razim-Sinoie si in celelalte lacuri litorale;
k) uneltelor de plasa in r�urile si lacurile naturale din zona de munte;
l) aparatelor hidroacustice de detectie a pestilor, in perimetrul Rezervatiei Biosferei .Delta Dunarii ;
m) uneltelor tip draga si traulului de fund, in Marea Neagra.

Art. 5. – Este interzisa utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile ochiurilor de plasa mai mici de:
a) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de oblete in afara perimetrului Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii; pe teritoriul Rezervatiei Biosferei .Delta Dunarii setcile de oblete sunt interzise;
b) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip setci si ave;
c) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie, inclusiv la setcile in deriva in Marea Neagra;
d) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip navod, vintire si taliene de balta;
e) a = 20 mm, respectiv 2a = 40 mm, la uneltele de tip sac la stavilarele lacurilor litorale;
f) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camera de prindere a talienelor in zona litoralului rom�nesc al Marii Negre;
g) a = 180 mm, respectiv 2a = 360 mm, in afara apelor teritoriale, si 200 mm, respectiv 2a = 400 mm, in apele teritoriale, la setcile de calcan;
h) a = 100 mm, respectiv 2a = 200 mm, la ohane in Marea Neagra;
i) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camasa traulelor in Marea Neagra;
j) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere ale vintirelor si talienelor de balta in Complexul Razim-Sinoie si in lacurile litorale;
k) a = 10 mm, respectiv 2a = 20 mm, la matita navoadelor de plaja;
l) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matita navoadelor in Complexul Razim-Sinoie.

Art. 6. – Prohibitia pescuitului in apele curgatoare ce constituie frontiera de stat al speciilor de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, cu exceptia sturionilor si a scrumbiei de Dunare, se stabileste dupa cum urmeaza:
1. In apele fluviului Dunarea si bratele sale:
a) pentru zona de frontiera cu Ucraina, pe bratul Chilia si golful Musura, de la varsarea in Marea Neagra p�na la Mm 72, pe o durata de 30 de zile, in perioada 11 aprilie – 10 mai inclusiv;
b) pentru zona de frontiera cu Republica Moldova, de la Mm 72 p�na la Gura Prutului, Mm 72,5, pe o durata de 30 de zile, in perioada 11 aprilie – 10 mai inclusiv;
c) pentru zona de la Gura Prutului, Mm 72,5, p�na la Chiciu-Ostrov, km 374,5, pe o durata de 30 de zile, in perioada 11 aprilie – 10 mai inclusiv;
d) pentru zona de frontiera cu Bulgaria, de la Chiciu- Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 11 aprilie – 10 mai inclusiv;
e) pentru zona de frontiera cu Uniunea Statala Serbia si Muntenegru, de la Gura Timocului, km 845,6, p�na la Bazias, km 1.075, pe o durata de 30 de zile, in perioada 11 aprilie – 10 mai inclusiv.
2. In r�ul Prut:
a) pentru zona de frontiera cu Republica Moldova:
– de la confluenta r�ului Prut cu Dunarea p�na la barajul St�nca-Costesti, km 574, pe o durata de 60 de zile, in perioada 12 aprilie – 10 iunie inclusiv;
– de la barajul St�nca-Costesti, km 574, p�na la km 690, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv;
b) pentru zona de frontiera cu Ucraina, pe o durata de 53 de zile, in perioada 30 martie – 21 mai inclusiv.
3. In r�ul Tisa:
– pentru zona de frontiera cu Ucraina, pe o durata de 53 de zile, in perioada 30 martie – 21 mai inclusiv.
4. In Marea Neagra:
a) in marea teritoriala se interzice pescuitul rechinului si al calcanului, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv;
b) in marea teritoriala si in zona economica exclusive sunt interzise pescuitul si v�natul in scop comercial ale delfinilor, in tot timpul anului, mentin�ndu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini;
c) in marea teritoriala se interzice recoltarea rapanei pe o durata de 60 de zile, in perioada 1 iulie – 29 august inclusiv, si a midiei fixate pe st�nci si diguri, pe o durata de 90 de zile, in perioada 1 martie – 29 mai inclusiv, in anii 2005 si 2006;
d) in golful Musura sunt admise in activitatea de pescuit in scop comercial uneltele traditionale doar cu acordul Administratiei Rezervatiei Biosferei ..Delta Dunarii , exprimat prin autorizatia de mediu.
e) in Rezervatia Stiintifica Marina Vama Veche – 2 Mai se interzice recoltarea resurselor acvatice in tot timpul anului.

Art. 7. – Prohibitia pescuitului sturionilor in anii 2005 si 2006 se stabileste dupa cum urmeaza:
a) in zona litorala marina p�na la izobata de 20 m, de la gura de varsare a bratului Chilia p�na la Vama Veche, pe o durata de 90 zile, in perioada 15 februarie – 15 mai;
b) se declara zona de protectie a sturionilor sectorul Marea Neagra – km 169 (Braila), pe o durata de 40 de zile, in perioada 15 martie – 23 aprilie inclusiv, in anii 2005 si 2006;
c) se declara zona de protectie a sturionilor de la km 169 (Braila) p�na la Barajul Portile de Fier II, pe o durata de 40 de zile, in perioada 24 aprilie – 2 iunie inclusiv, in anii 2005 si 2006;
d) se interzice utilizarea la pescuitul in scop comercial, in perioadele si zonele mentionate la lit. a)-e) din prezentul articol, a uneltelor confectionate din plase cu finetea atei sub 3.000 m/kg.

Art. 8. – Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunare in anul 2005 se stabileste, pe sectoare, dupa cum urmeaza:
a) se declara zona de protectie a scrumbiei sectorul de Dunare si bratele sale de la Marea Neagra p�na la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 7 zile, in perioada 11-17 aprilie inclusiv;
b) in sectorul de la Ceatal Chilia, Mm 43, p�na la Vadu Oii, km 238, pe o durata de 20 de zile, in perioada 13 aprilie – 2 mai inclusiv;
c) in sectorul de la Vadu Oii, km 238, p�na la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 25 aprilie – 24 mai inclusiv.

Art. 9. – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica in amenajarile piscicole, cu exceptia celor aflate in Delta Dunarii.
(2) In amenajarile piscicole din Delta Dunarii se poate pescui in perioada de prohibitie, daca administratorii acestor amenajari detin licenta de acvacultura eliberata in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 916/2004 privind organizarea si functionarea Registrului unitatilor de productie din acvacultura si avizul eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei .Delta Dunarii – Tulcea, in baza urmatoarelor documente:
– facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate pentru producerea de material piscicol;
– bilantul financiar contabil pentru anul 2004;
– facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor.

Art. 10. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei .Delta Dunarii , cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 207/2004 privind prohibitia pescuitului in anul 2004, publicat in Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 308 din 7 aprilie 2004.

Art. 12. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I. MONITORUL OFICIAL AL ROM�NIEI, PARTEA I, Nr. 294/7.IV.2005 13

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Nicolae Flaviu Lazin

Ministrul mediului si gospodaririi apelor

Sulfina Barbu