S-a oprit pescuitul stiucii – ORDINUL nr. 642/2005

Salvati Stiuca

S-a oprit pescuitul stiucii - ORDINUL nr. 642/2005

Vineri, 15 iulie a.c. s-a semnat un ordin comun al ministrilor agriculturii si mediului privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica. Este primul ordin care priveste integral protectia pestilor, semn ca lucrurile �ncep sa se schimbe si la noi.
De maxim interes pentru pescarii sportivi este prevederea care interzice pescuitul industrial si comercializarea (inclusiv icrele) pentru urmatorii trei ani a urmatoarelor specii: stiuca, caracuda, lin, mihalt si rechin de Marea Neagra (c�ine de mare).
Pe l�nga aceasta prevedere mai exista articole care interzic pentru urmatorii cinci ani, orice fel de pescuit pentru un numar de aproape 50 de specii periclitate, majoritatea doar de interes ecologic si nu economic. Se instituie de asemenea locuri de crutare pentru pescuitul sturionilor, unde pescuitul este interzis �n tot cursul anului (Cotul Pisicii, zona Fetesti-Stelnica).
De asemenea s-a marit dimensiunea minima la care pestii pescuiti se pot retine (la pescuit sportiv sau/si comercial), pentru urmatoarele specii:

biban 20cm
crap 45 cm
calcan 50 cm
chefal 30 cm
somn 65 cm
salau 50 cm
stiuca 50 cm

Trebuie sa mentionam faptul ca ordinul a avut ca initiatori: asociatia “Salvati Dunarea si Delta – Academia Catavencu”, cu un aport substantial al d-lui Liviu Mihaiu, presedinte, revista “Aventuri la pescuit” si lector dr. Nicolae Craciun, consilier al Ministrului Agriculturii.
Ca unul care am participat la redactarea ordinului, a anexei, a referatului explicativ si la obtinerea semnaturilor (�n calitate de consilier superior la Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, din subordinea Ministerului Agriculturii) pot spune ca a luat ceva timp redactarea unei variante care sa obtina acordul tuturor partilor implicate (Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, Compania Nationala pentru Administrarea Fondului Piscicol, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, plus acordurile serviciilor juridice, a secretarilor de stat, si a ministrilor celor doua ministere).
Asadar n-o sa mai vedem stiuci si icre de stiuca �n magazine, pentru ca se interzice nu doar pescuitul ci si comercializarea. Nu se admite dec�t comercializarea stiucilor pentru care se face dovada ca au fost crescute �n sisteme de acvacultura. Sunt convins ca nu se va putea elimina total traficul cu icre de stiuca, dar faptul ca se interzice comercializarea lor pe piata va reduce mult posibilitatea v�nzarii lor si implicit presiunea asupra acestor pesti.
Nu pot sa nu amintesc de miile de semnaturi (peste 2000) trimise de pescari prin scrisori, sau on-line pe siturile “www.aventurilapescuit.ro” si www.pescarul.com., care exprimau adeziunea pentru oprirea pescuitului comercial la stiuca. Aceste adeziuni au fost prezentate factorilor de decizie ca un semnal de sustinere al societatii civile pentru aprobarea prevederilor acestui ordin.
Dupa cum se vede daca exista actiune coordonata si oameni cu putere de decizie care vor sa faca ceva, lucrurile se misca �n directia dorita. (Adrian Ionascu)

——————————————————————————–

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

Nr 642. din 15.07.2005.

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELORNr 624 din 15.072005.

 

ORDIN nr. 642 din 15 iulie 2005 privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica

Av�nd �n vedere art. 3825 alin. 2, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si art. 22 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura republicata cu completarile si modificarile ulterioare.
Av�nd �n vedere art. 6, lit. a, lit. b din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Deltei Dunarii” cu completarile si modificarile ulterioare,
�n temeiul Hotar�rii de Guvern nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale cu completarile si modificarile ulterioare,
�n temeiul Hotar�rii de Guvern nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu completarile si modificarile ulterioare,
Vaz�nd referatul de aprobare nr. 1435/21.06.2005 si nr. ��/��., �ntocmit de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, respectiv Directia de Conservare a Biodiversitatii si Biosecuritate
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si
ministrul mediului si gospodaririi apelor, emit urmatorul:

ORDIN

Art. 1 Se interzice pescuitul �n scop comercial �n vederea comercializarii, c�t si pescuitul �n scop recreativ/sportiv pe o perioada de cinci ani, a speciilor cu valoare ecologica prevazute �n Anexa nr. 1.

Art. 2 (1) Se interzice, pe o perioada de trei ani, pescuitul �n scop comercial al urmatoarelor specii de pesti cu valoare economica:
– stiuca (Esox lucius);
– lin (Tinca tinca);
– caracuda (Carassius carassius);
– mihalt (Lota lota);
– rechin de Marea Neagra (Squalus acanthias) pe teritoriul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”.
(2) Comercializarea puietului, c�t si a pestelui de consum din speciile mentionate �n alin. (2), obtinut din activitatea de acvacultura face exceptie de la prevederile prezentului ordin.

Art. 3 (1) Pentru protejarea reproducatorilor speciilor de sturioni din Dunare (morun, nisetru, pastruga, cega, viza si sip) se interzice pescuitul �n scop comercial, c�t si pescuitului recreativ/sportiv al acestor specii, pe tot timpul anului, pe o perioada de trei ani �n urmatoarele zone de protectie:
a) Zona din fata gurilor de varsare ale Dunarii �n Marea Neagra, pe o lungime de 5 km spre largul marii si pe un coridor lat de 2 km, socotit c�te un kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sf. Gheorghe, Sulina si Chilia;
b) Zona Cotul Pisicii (Mm 69 – 64);
c) Zona Fetesti – Stelnica (km 40 – 35)
(2) Marcarea pe teren a zonelor de protectie se face prin grija Companiei Nationale pentru Administrarea Fondului Piscicol, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Regia Nationala a Padurilor ca gestionari ai resurselor acvatice vii.
(3) �n zonele de protectie este permisa capturarea reproducatorilor de sturioni destinati folosirii �n statiile de reproducere artificiala pe baza autorizatiei speciale de pescuit/autorizatiei de pescuit �n scop stiintific conform prevederilor legale.

Art. 4 Pentru protejarea unor specii cu valoare economica, admise la pescuit comercial si/sau sportiv se modifica dimensiunile minime �n centimetri ce permite retinerea pestilor din urmatoarele specii:
” Biban 20 cm;
” Crap 45 cm;
” Calcan 50 cm;
” Chefal 30 cm;
” Somn 65 cm;
” Salau 50 cm;
” Stiuca 50 cm.

Art. 5 Pentru determinarea precisa a ariilor de refugiu a acestor specii periclitate, cu valoare economica si/sau ecologica, gestionarii resurselor acvatice vii (Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva) vor finanta studii de specialitate. De asemenea gestionarii resurselor acvatice vii au obligatia sa finanteze, �n baza studiilor de specialitate, elaborate de institutiile de cercetare, de profil, realizarea unor programe de �nmultire �n captivitate si de populare.

Art. 6 Pentru determinarea precisa a speciilor protejate gestionarii resurselor acvatice vii vor realiza determinatoare de lucru cu fotografii color pentru gestionari si personalul de paza, control si inspectie

Art. 7 Pentru monitoringul ecologic si managementul durabil al resurselor autoregenerabile piscicole se vor finanta de catre administratorul si gestionarii resurselor acvatice vii, �n conformitate cu legea 192/2001 cu completarile si modificarile ulterioare evaluarea anuala a stocurilor de pesti si studii de evaluare a TAC-ului cu stabilirea cu precadere a gradelor de vulnerabilitate a speciilor enumerate �n Anexa 1, �n conformitate cu Conventia Diversitatii Biologice a Organizatiei Natiunilor Unite, Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) si Programul Natura 2000 al Uniunii Europene.

Art. 8 Gestionarii si beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal calificat paza si supravegherea �n vederea respectarii prezentului ordin.

Art. 9 Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura, �mpreuna cu Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii” vor organiza si sustine financiar derularea prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola a programelor de reconversie profesionala pentru pescarii profesionisti, afectati de prevederile prezentului ordin.

Art. 10 Perioada de interdictie poate fi prelungita �n baza studiilor de specialitate, elaborate de institutiile de cercetare, de profil, recunoscute de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 11 Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 12 Prezentul ordin se publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

MINISTRU MINISTRU

Gheorghe FLUTUR Sulfina BARBU

Anexa 1

Speciile de pesti cu valoare ecologica interzise la pescuit in scop comercial in vederea comercializarii, cat si la pescuitul in scop recreativ/sportiv:

1. lostrita (Hucho hucho)

2. lipan (Thymallus thymallus)

3. chiscarul de rau (Eudontomyzon danfordi)

4. chiscarul de rau (Eudontomyzon mariae)

5. chiscarul de rau (Eudontomyzon vladykowi)

6. vaduvita (Leuciscus idus)

7. salau vargat (Stizostedion volgense)

8. obletele mare (Chalcalburnus chalcoides mentho)

9. aspretele (Romanichthys valsanicola)

10. cleanul dungat (Leuciscus agassizi)

11. cleanul mic (Leuciscus leuciscus)

12. cleanul de Comana (Petroleuciscus celestis)

13. cleanul de balta (Petroleuciscus borysthenicus)

14. pietrar (Zingel zingel)

15. fusar (Zingel streber) si subspecia de Nera (Zingel streberi nerensis);

16. tiganus (Umbra krameri);

17. tipar (Misgurnus fossilis);

18. moaca de namol (Bentophylloides brauneri)

19. fasa mare (Cobitis elongata)

20. zvarluga de balta (Cobitis megaspila)

21. zvarluga de balta (Cobitis tanaitica)

22. nisiparnita (Sabanejewia radnensis)

23. nisiparnita de Dunare (Sabanejewia bulgarica)

24. ghidrin (Gasterosteus aculeatus)

25. ghidrinul de Techirghiol (Gasterosteus crenobiontus)

26. osarul (Pungitius platygaster)

27. babusca (Rutilus pigus)

28. rosioara termala (Scardinius racovitzai)

29. morunasul (Vimba vimba)

30. bibanul mic (Percarina demidoffi)

31. porcusorul dobrogean (Gobio kovacevii)

32. pastravul de mare (Salmo labrax)

33. cocosel de mare (Salaria pavo)

34. cocosel de mare (Blennius ponticus)

35. cocosel de mare (Blennius tentacullaris)

36. cocosel de mare (Blennius sphinx)

37. Callyonymus festivus

38. biban de mare (Coris julis)

39. biban de mare (Crenilabrus tinca)

40. biban de mare (Crenilabrus quinquemaculatus)

41. biban de mare (Crenilabrus ocellatus)

42. calutul de mare comun (Hyppocampus guttulatus)

43. calutul de mare mic (Hyppocampus microstephanus)

44. guvidul mic (Knipowitschia cameliae)

45. guvidul de laguna (Knipowitschia longecaudata)

46. corbul de mare (Corvina umbra)

47. acul de apa dulce (Singnathus abaster)

48. acul de mare (Singnathus tenuirostris)

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 661 din data de 25 iulie 2005