CUPA INTERNATIONALA A ROMANIEI

Raduta lake,Sarulesti

CUPA INTERNATIONALA A ROMANIEI

2-7 septembrie 2007

Concurs de pescuit la crap pe echipe (3 pescari cu drepturi depline). 55 de echipe admise.
Taxa de �nscriere: 1500 EUR

Fondul de premiere asigurat pentru 55 de echipe este de 55000 EUR:
Premiul I: 25000 EUR
Premiul II: 15000 EUR
Premiul III: 10000 EUR
Captura: 5000 EUR

1. PROGRAMUL COMPETITIEI:
Durata competitiei : 112 ore
Duminica 02.09.2007
09.00-10.00 :acreditarea la Hotel Raduta Lake, Săruleşti;
11.00-12.00:tragerea la sorti a standurilor;
12.00-17.00:deplasarea la standuri, pregătire echipament;
18.00: �nceputul competiţiei;
Marti, Miercuri, Joi, Vineri, : competitie �n plină desfăşurare.
Vineri 7.09.2007:
10.00 : Sf�r;itul competitiei. �n caz exceptional, daca o echipă se află �n dril, va avea la dispoziţie �ncă 15 minute pentru a scoate peştele.
10.30-15.00 : adunarea la Hotel Raduta Lake, Săruleşti;
15.00-16.00 : Festivitatea de premiere;

2. EXTRAGEREA STANDURILOR
Duminica, 02.09.2007, va avea loc tragerea la sorti care se va desfasura după următoarea procedură:
1. Fiecare echipă,va extrage dintr-o urna numarul de ordine de la 1la 55. 2. In functie de numarul ales fiecare echipa isi alege locul de pescuit.

3. REGULAMENTUL COMPETITIEI
1. Se poate folosi barca cu motor electric. Purtarea vestei de salvare este obligatorie.
2. Distanţa dintre două standuri alăturate va fi de minim 70m.
3. Standurile vor avea dimensiunea de 8×8 metri
4. �n interiorul standului nu au acces dec�t membri echipei şi oficialii concursului. Echipele NU au voie sa primească ajutor la pregătirea echipamentului (pregătirea lansetelor, pregătirea nadei etc.)
5. Echipamentul trebuie montat �n totalitate �n interiorul standului.
6. Deplasarea pe zona de concurs se poate face cu mijloace auto care pot ram�ne �n vecinătatea standului. Accesul altor autovehicule, cu excepţia celor ale organizatorilor, comisiei de arbitraj sau mass-media acreditate cu inscripţia respectivă,intre orele 20-07 este STRICT INTERZIS!
7. Pentru competitori, circulaţia auto este permisă numai �ntre orele 8.00-20.00 şi numai cu acceptul arbitrului.
8. Vizitatorii nu au voie să intre �n standuri . Vizitatorii pot aproviziona concurenţii cu m�ncare şi băuturi, �nsa numai ziua şi sub supravegherea arbitrilor.

9. Se punctează crapul comun şi varietăţile sale, precum şi amurul. Greutatea de la care un peşte este considerat valid ca punctaj este de 5000 grame.
10. Fiecare echipă trebuie să aibă un număr suficient de saci pentru păstrarea crapului. �n fiecare sac nu se poate păstra dec�t un singur crap.
11. Se fac două c�ntăriri pe zi, una dimineaşă şi alta seara, cu excepţia zilei de vineri c�nd ultima c�ntărire se va face după semnalul de �ncheiere a concursului.
12. Concurenţii pot chema arbitrii pentru c�ntariri suplimentare orcind. 13. Este obligatorie păstrarea crapilor �n condiţii c�t mai bune �n saci. Dacă o echipă prezintă la c�ntărire un crap rănit va fi imediat descalificata
14. Folosirea nadei de origine animală (vie sau moartă) este strict interzisă. Este permisă folosirea mixurilor,semintelor,boilies-urilor si peletelor.
15. Năditoarele de orice gen sunt strict interzise. Este permis un singur c�rlig pe montură, iar firul de păr este obligatoriu. Este interzisă ataşarea mixului pe plumbul cu care se pescuieşte.
16. Este obigatoriu ca toate acţiunile care au loc �n timpul pescuitului şi care implică drilul şi orice manevră asupra peştelui să se desfasoare �n interiorul standului, de pe mal sau �n apă strict alocata(aria de pescuit)
17. Nădirea (plantarea) se poate efectua cu barca cu rame sau cu motor electric, dar numai �ntre zonele delimitate de balizele dispuse de organizatori unde acestea există, sau cel mult 200 m �n ad�ncime, �n dreptul standului.
18 Este permisă nădirea (plantarea) cu modele radiocomandate. Concurenţii sunt răspunzători pentru frecvenţele radio folosite şi pentru orice situaţie survenită �n pilotarea defectuasă a echipamentului RC. �n cazul pierderii de sub control al modelului, acesta nu va puteafi recuperat dec�t �n zona corespunzătoare de pescuit pentru standul respectiv.
19. Este interzisă nădirea cu intenţie (cu rame, motor electric şi RC) �n afara zonei de pescuit a standului respectiv.
20. Numărul maxim de beţe admis la pescuit ( �n actiune) este 6.
21. Este interzis iluminatul puternic noaptea. Flăcările deschise de orice natură, cu excepţia aragazului, sunt strict interzise.
22. Sonarele, dispozitivele GPS şi chartplotterele sunt admise.
23. Folosirea minciogului este permisă numai concurenţilor.
24. Este obligatorie folosirea monturilor care să permită eliberarea crapilor �n caz de ruptură. Leaderul nu va avea o lungime mai mare de 10m.Obligatotiu monofilament fir principal.
25. Este interzisă nădirea grea (cu racheta de nădire, catapultă sau cupă de nadire) �n intervalul de timp 20:00 pana la ora 09:00. �n intervalul respectiv se poate nădi doar cu cobra, c�t şi barca sau navomodelul RC.

4. SANCŢIUNI
1. Nu este permisă obstrucţionarea celorlalte echipe. �n cazul �n care un pescar dintr-o echipă �ncurcă altă echipă sau are un comportament nesportiv, va primi un avertisment. La următoarea abatere, ehcipa vinovată va fi descalificată din concurs.
2. Arbitrii vor sancţiona cu avertisment concurenţii pentru orice abatere de la regulament, cu excepţia alineatelor 14,15,19,20,23,24, c�nd echipa vinovată va fi descalificată direct.
La repetarea aceleiaşi infracţiuni sau la al treilea avertisment consemnat �n foaia de concurs echipa respectivă va fi descalificată.
3. Arbitrul-şef este singurul �n măsură să judece contestaţiile şi să ia măsuri de descalificare sau depunctare al unei echipe, �n cazul unei �ncălcări a regulamentului. Orice contestaţie sau abatere de la regulament din timpul concursului trebuie adusă la cunoştiinţa celui mai apropiat arbitru, care va informa arbitrul-şef. Contestaţia va fi facută �n scris. Taxa pentru contestaţie este de 100RON. Aceasta va fi �napoiată contestatarului dacă faptele din contestaţie sunt confirmate.
4. Arbitrii sunt obligati să aplice regulamentul, să se autosesizeze c�nd este cazul şi să noteze avertismentele pe foaia de arbitraj.

5. STABILIREA CLASAMENTULUI
Pentru fiecare echipa participanta vor fi trei fişe.(auto copiante) Una care ram�ne permanent la echipă, una la arbitrul de sector şi a treia la arbitrul-şef. Pe baza acestor fişe, la finele concursului, se va �ntocmi clasamentul final. �n caz de egalitate perfecta a greutatii acumulate, departajarea se va face la numărul de bucăţi, av�nd prioritate echipa care are un număr mai mare de crapi prinşi. Premiul pentru captură se poate cumula cu celălalte premii. �n caz de egalitate, premiul se va �mpărţi �n mod egal.

6. CONDITII DE PARTICIPARE
La compeţitia CUPA INTERNATIONALA A ROMANIEI, poate participa orice echipă din ţară sau din străinătate care este dotată corespunzator, conform regulamentului concursului, a luat la cunoştiinţă şi este de acord cu acesta şi a achitat taxa de participare.
Relaţii pentru �nscriere: Adrian Păduraru 0723.821.842 mail paco@radutalake.ro
Informaţii online: www.radutalake.ro; www.crap.ro;
Data limita pentru �nscriere : 30.08.2007